SEO – vad innebär det och varför bör du arbeta med det?

Sökmotoroptimering (SEO) innebär att genomdriva aktiva åtgärder med syfte att få sitt digitala innehåll på olika plattformar att ranka högt i sökmotorernas (Googles) sökresultat. Detta innebär ofta att man förbättrar den tekniska lösningen för sin webbplats samt arbetar med dess innehåll för att lyckas nå höga sökresultat för relevanta sökord. Alternativet till sökmotoroptimering om man vill nå sökresultat är sökmarknadsföring, även kallat PPC, sponsrade länkar eller Adwords, vars placeringar i sökresultatet för utvalda sökord går att köpa sig till.

Om du vill arbeta med sökmotoroptimering för att skapa synlighet i sökresultaten utan att betala per klick finns det fem moment att se över för att nå resultat: Teknik, struktur, design, innehåll och länkar. En webbsidas vara eller icke vara i sökresultatet kan alltså bero på brister inom ett eller flera av dessa områden. Steg ett bör därför alltid vara att säkerställa den tekniska plattformens sökvänlighet. Därefter bör man se över webbplatsens struktur och design såsom navigation, URL:er, wireframes, visuella element osv. Detta bör kravställas enligt Googles riktlinjer. Vad gäller innehållet är det viktiga att genomföra en relevant sökordsanalys och optimera olika webbsidor för olika sökord och därefter arbeta med länkar både internt och externt för optimala förutsättningar till synlighet i sökresultaten.

Även om sökmotorerna ständigt utvecklar sina algoritmer och rankingfaktorer för att ge ett så optimalt sökresultat som möjligt finns det några grundläggande riktlinjer du kan följa för att lyckas i sökresultaten utan oro för att dina kunskaper är daterade redan imorgon:

  • Skapa alltid innehåll med slutmottagaren (din målgrupp) i åtanke.
  • SEO-anpassa det du gör för att lyckas i sökresultaten men sätt alltid användarens perspektiv främst.
  • Titta på ditt innehåll och ställ dig själv frågorna: är det lättillgängligt, relevant och logiskt?
  • Är besökarens perspektiv även ditt blir otillåtna metoder aldrig aktuella och du arbetar därmed mot samma mål som Google och övriga sökmotorer -nämligen att skapa ett så relevant sökresultat för besökare som möjligt. (Vill du lära dig mer om Googles riktlinjer kan du läsa vidare här).

Bäst resultat ger sökmotoroptimering om du väljer att se det som en integrerad del i ditt löpande arbete och inte som en engångsinsats. Vid produktion av en ny webbplats ges ett givet tillfälle att säkerställa alla tekniska och strukturella förutsättningar för SEO. Därefter tillkommer dock underhållsarbetet som kräver uppdateringar, omformuleringar av mål och ständiga anpassningar av innehåll för att stå sig i konkurrensen, det rörliga digitala klimatet och föränderliga kundbeetenden.

I Sverige görs ca 45 miljoner sökningar via Google per dag. Det är till Google vi går när vi ska köpa något, undrar något, behöver något eller vill ha råd eller underhållning. I Googles sökresultat ges möjlighet att marknadsföra sitt varumärke, öka varumärkeskännedomen och ta marknadsandelar från konkurrenter. Med tanke på de insatser många företag gör i andra kanaler vore det inget annat än galenskap att strunta i att följa upp övriga marknadsföringsinvesteringar där målgruppen faktiskt letar efter dem, i sökresultatet.