Att skriva för att lyckas i sökresultatet

En av de viktigaste orsakerna till huruvida din webbsida syns i sökresultatet eller inte är om sidans innehåll motsvarar orden i sökningarna. Egentligen är det ganska enkelt, Google (som är den sökmotor som med 96% idag äger den svenska marknaden), vill presentera ett så träffsäkert och relevant sökresultat som möjligt. Detta för att vi som “sökare” ska bli nöjda med det presenterade sökresultatet och fortsätta använda tjänsten. Därför utvecklar Google kontinuerligt sina algoritmer för att de så bra som möjligt ska tolka, indexera och kategorisera webbens innehåll och matcha det mot olika sökfraser.

Kortfattat vill Google att en sökning på t ex “snöskyfflar till salu” ska generera ett resultat som så optimalt som möjligt visar upp just “snöskyfflar till salu”. Detta innebär att om du har en webbplats som “säljer spadar för vinterbruk” är det stor risk att Google inte förstår den gemensamma betydelsen, varpå ditt resultat inte indexeras för sökfrasen eller syns i sökresultatet. (Självklart arbetar Google även med förbättringar för att sökrobotarna ska kunna tolka och relatera synonymer till varandra men detta är ännu inte optimalt).

Med andra ord behöver du för att lyckas i sökresultatet skapa innehåll baserat på de ord och begrepp du vill bli sökbar för. En webbsida kan inte bli sökbar för mer än 2-3 sökord (mer sökord än så gör att fokuset försvinner och alla ord på hela sidan blir lika viktiga/oviktiga). Så du behöver alltså flera landningssidor som var för sig är dedikerade till olika utvalda sökord om du vill synas för fler begrepp och sökfraser. Som landningssida räknas egentligen alla sidor på webbplatsen som har till syfte att ranka för specifikt utvalda sökord.

För att optimera en landningssida på webbplatsen för sökbarhet behöver ni få med unika och utvalda sökord i följande komponenter:

  • Title tag
  • Meta description
  • URL
  • Rubrik
  • Brödtext
  • Bilder
  • Ingående länkar

Med Google sökordsverktyg kan du göra en sökordsanalys för att få fram antalet sökningar som görs för dina sökordsförslag och välja de ord som det faktiskt genererar trafik i dagsläget. Därefter anpassar du varje landningssida med utvalda sökord. Ju fler gånger du berättar för Google att en viss sida handlar om ett specifikt sökord, desto tydligare blir det för sökrobotarna hur de ska kategorisera just denna webbsida i sökresultatet.