Vårt erbjudande

Vi arbetar med kvalitativ rådgivning, kravställning och stöd i alla faser och moment som krävs för ett effektivt SEO-arbete. Vi arbetar både med punktinsatser och längre löpande uppdrag för att förbättra våra kunders närvaro i sökmotorernas resultat. Våra kunduppdrag kan innefatta samtliga moment eller utvalda delar anpassat för just er organisation. Vi fokuserar dock alltid på utbildning och kunskapsöverföring för att ni ska bli så självgående som möjligt i ert sökarbete. Nedan ser ni exempel på vad vi på Digitalbroker kan hjälpa er med.

 

SEO-anpassa ny webbplats
Vi arbetar med kravställning och sökanpassning i varje steg av den långa processen i ett nytt webbprojekt, från idé till lansering. Bäst är vi när vi får arbeta nära teknikleverantör, webbyrå/IT och det interna teamet för att skapa förutsättningar för en effektiv närvaro i sökmotorerna.

SEO-analys
För att säkerställa nuläge och prioritera sökinsatsen för just ert varumärke är det viktigt att göra en första kontroll av er söknärvaro. Detta innefattar att gå igenom webbplatsens SEO-förutsättningar ur ett tekniskt, strukturellt och designmässigt perspektiv. Samt att se hur ert varumärke står sig i sökresultaten utifrån perspektiven målsättning, konkurrens, marknad osv.

Sökordsanalys & innehållsstrategi
För att en sökinsats ska vara relevant och givande är det viktigt att säkerställa att ert webbinnehåll är anpassat efter målgruppens sökningar, mål och förväntningar. Detta säkerställer vi genom att ta fram en gedigen sökordsanalys baserad på data, statistik och trafik utifrån nuläget. Utifrån denna sätts strategin för innehållsarbetet och länkstrategin.

Sökutbildning
För att skapa förutsättningar för er att arbeta med sökanpassning av webb och optimering av innehåll på ett givande och långsiktigt sätt så utbildar vi ert interna team i sökperspektivet.

Sökstrategi för köpt sök
Vi hjälper er skapa en kundanpassad och kostnadseffektiv sökstrategi för arbetet med sökmarknadsföring (Adwords). Köpt och organiskt sök fungerar som bäst tillsammans och med en gemensam strategi kan ni se många synergieffekter av er sökinsats.

Mätning & Målsättning
Vi hjälper er att sätta upp relevanta och mätbara mål för er sökinsats. Samt att sätta rutiner för uppföljningsarbetet av era sökrelaterade insatser över tid.

 

Kontakta oss gärna på hej@digitalbroker.se om du vill veta mer hur vi skulle kunna hjälpa just er med er söknärvaro.

Vill du lära dig mer om SEO och få en förståelse vad som krävs för att lyckas i sökmotorerna?
Anmäl dig till vår emailkurs på Dailybitsof och få SEO-tips under 20 dagar helt gratis.